Objava bana Josipa Jelačića o ukidanju kmetstva / Ban Josip Jelačić's proclamation abolishing serfdom
slika predmeta