Instalacijska sablja bana Josipa Jelačića / Ban Josip Jelačić's installation sabre
slika predmeta