Pečatnjak Hrvatskog sabora / Seal of the Croatian Parliament
slika predmeta