MUSEUM
1846. - 1996.


Data Modeling: Maja Cvitas, Ana Garvas Delic
Graphic Layout: Fred Terbovc
Data Processing: Dora Boskovic
Indexes: Jelena Borosak Marjanovic, Dora Boskovic, Zora Gajski, Ela Jurdana


hrvatski Exibition Last Updated: october, 1998.
Webmaster: Ana Garvas Delic